EN
چیلر صنعتی مینی چیلر صنعتی چیلر اسکرال چیلر اسکرو

دستگاه های خنک کننده صنعتی

دستگا های خنک کننده برای تبرید تجاری

سیستم های خنک‌کننده طراحی شده برای اتاق‌های سرد کوچک در دمای مثبت یا منفی، اتاق‌های فرآیند، تونل‌های انجماد انفجار، و اتاق‌های خشک‌کن و غیره کاربرد دارد.

دستگاهای خنک کننده برای کاربردهای صنعتی

واحدهای تبرید برای اتاق‌های سرد بزرگ و انبارهای سردخانه‌ای، اتاق‌های فرآیند بزرگ، اسکله‌های بارگیری برای کالاهای که نیاز به یخچال‌ دارند و سایر فرآیندهای تبرید در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگا های تبخیر شونده

واحدهای تبخیر انبساط خشک برای اتاق های سرد، اتاق های فرآیند، چیلرهای انفجاری و سایر فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

نگهداری دستگاهای خنک کننده

برج های خنک کننده یکی از دستگا های اصلی کارخانه در هر صنعتی و عنصر کلیدی برای حفظ تولید و خنک نگهداشتن خط تولید است. برای بهره گیری از حداکثر طول عمر ضروری است که تعمیر و نگهداری برج خنک کننده توسط پرسنل مجرب و ماهر انجام شود.شرکت تهویه سام یکی از معدود شرکت های مستقلی است که دارای مهارت و دانش داخلی برای ارائه تعمیر و نگهداری مداوم دستگاهای خنک کننده را دارا است.

تعمیرات دستگاهای خنک کننده

بهتر است به طور منظم یک بررسی عمیق در مورد برج های خنک کننده صرف نظر از اندازه، طراحی، مواد ساخت و ساز انجام داده شود و گزارش مفصلی را برای واحد تعمیرات ارسال کنید، مسائل میان مدت و بلند مدت که می تواند منجر به خرابی زودرس سازه و یا عملکرد حرارتی شود، مسائلی هستند که باید زودتر پیگیری شوند. این امر برنامه ریزی برای تعمیرات را برای اطمینان از ظرفیت حرارتی برج خنک کننده کارآمد و قابلیت اطمینان مداوم برج خنک کننده امکان می دهد.