قرار داد مشارکت و همکاری شرکتهای یوروکلایمت و اسمارت(پاورپکس)

قرار داد مشارکت و همکاری شرکتهای یوروکلایمت و اسمارت(پاورپکس)
قرار داد مشارکت و همکاری شرکتهای یوروکلایمت و اسمارت(پاورپکس) جهت تولید چیلرهای نسل جدید با کمپرسورهای توربوکر ساخت شرکت دانفوس و حضور در نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع بصورت مشترک.