تحویل، حمل و نصب چیلرهای پروژه دارویی الوند

تحویل، حمل و نصب چیلرهای پروژه دارویی الوند
نام پروژه: شرکت فن آوری الوند
نوع دستگاه: پنچ دستگاه چیلر اسکروی هوا خنک بظرفیت واقعی 440 تن تبرید
کاربری: کولینگ صنعتی پروسه تولید دارو و کولینگ هواسازهای هایژنیک
تاریخ: 95/2/3
تاریخ درج: 1395/02/07
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید